Ondersteunen?

Voor 20 euro per maand ondersteunt u al één gezin met voedsel!

Rekeningnummer: NL49INGB0005641822 t.n.v. Stichting Asia Care Foundation

Contactinformatie

Postadres:
De Hennepe 212
4003 AK Tiel
e-mail: info@asiacarefoundation.org

Bob van Rijn:
Gijsbertus Hendrikus van Rijn
P.O. Box 144
Hua Hin Prachuap Kirikhan 77110
Thailand
e-mail: bob@asiacarefoundation.org

Nieuwsbrief

Op het tabblad 'Informatie' vindt u de reeds verzonden nieuwsbrieven. U kan zich aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar:
info@asiacarefoundation.org

Visie & doel

Het doel van Asia Care Foundation zoals omschreven in de statuten luidt:

  1. De stichting heeft ten doel: vanuit een christelijke levensovertuiging hulp verlenen, op alle mogelijke manieren, aan individuele personen en groepen van personen in Azië.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de inzet van personen, geld of andere middelen.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk. De personen die worden ingezet krijgen daarvoor geen financiële vergoeding.

Concreet wordt dit doel verwezenlijkt door de inzet van Bob van Rijn in Thailand. Hij werkt hier sinds augustus 2010 onder de vluchtelingen uit Birma. Ze zijn hun land uitgevlucht voor het militaire regime. Veel van deze vluchtelingen zitten nu en sommigen al generaties lang in Thailand langs de grens met Birma, van noord tot zuid. De hulporganisaties richten zich vooral op het noorden van Thailand, terwijl er zuidelijker ook vluchtelingen zitten. Zij krijgen weinig of geen hulp.

Bob woont in het midden van Thailand, in Hua Hin, zo’n 225 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bangkok. Z’n werkgebied ligt vanaf Hua Hin zo’n 60 km verderop in Pala - U en Pa Deng, richting het westen. Daar zitten bergstammen uit Birma waar onder de stam `Karen’. Een aantal gezinnen uit deze stam leidt daar een bijbelschool. Deze school trekt veel Birmese vluchtelingen aan. Behalve bijbelstudie en muzieklessen wordt vanuit deze bijbelschool ook de hoogst noodzakelijke hulp geboden.

Veel gezinnen zijn heel arm, bijvoorbeeld omdat de moeder van het gezin weduwe is geworden. Soms gaat er iets kapot, wordt er iemand ziek of hebben ze een tekort aan voedsel. Deze mensen worden dan onder andere door Bob geholpen. Hij gaat praktische hulp verlenen. Het gaat dus om indirecte evangelisatie: door zich belangeloos in te zetten voor deze mensen laat hij hen Gods liefde zien.

Karen
Mensen van de Karen stam

In het kader van het ANBI-regelement publiceren wij hier ook ons meerjarig beleidsplan en vermelden wij hier dat bestuursleden geen beloning ontvangen voor het werk dat ze voor deze stichting doen.