Ondersteunen?

Voor 20 euro per maand ondersteunt u al één gezin met voedsel!

Rekeningnummer: 5641822 (IBAN: NL49INGB0005641822) t.n.v. Stichting Asia Care Foundation

Contactinformatie

Postadres:
De Hennepe 212
4003 AK Tiel
e-mail: info@asiacarefoundation.org

Bob van Rijn:
Gijsbertus Hendrikus van Rijn
P.O. Box 144
Hua Hin Prachuap Kirikhan 77110
Thailand
e-mail: bob@asiacarefoundation.org

Nieuwsbrief

U kan zich aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar:
info@asiacarefoundation.org

Getuigenis

Aan het eind van de zomer van 2010 emigreerde Bob van Rijn naar Thailand. Een grote stap waar al heel wat aan vooraf was gegaan. Daar kunt u in dit stuk meer over lezen.

Al voor 2003, nog voordat Bob lid werd van Evangelische Zendingsgemeente 'De Ark' in Tiel, had de Heer Bob al drie landen in Azië op z’n hart gegeven: Thailand, de Filippijnen en Cambodja. Hij was er nog nooit geweest, maar besloot de landen in genoemde volgorde te gaan bezoeken en daarna een besluit te nemen welk land het zou worden.

Deze plannen kwamen in een stroomversnelling doordat de familie Mulders begin 2005 emigreerden naar Thailand. In februari 2006 ging Bob voor het eerst naar Thailand, voor 3 weken, één week in Bangkok en twee weken bij de familie Mulders in Hua Hin. Bob: "Het was een uitkomst voor mij dat zij daar woonden, in verband met het netwerken en het verkennen van de omgeving." Door hen kwam Bob ook in contact met de vluchtelingen in Pala – U en de bijbelschool aldaar.

Na deze reis besloot Bob twee keer per jaar naar Azië te gaan om ook de andere landen te bezoeken en wat meer haast achter zijn plannen te zetten. De Filippijnen stond als eerste op het programma, maar daar kwam verandering in, omdat de familie Mulders aan Bob liet weten dat zij terug zouden komen naar Nederland medio 2007. Bob: "Toen dacht ik: Ik kan beter met de familie Mulders netwerken in Thailand dan zonder hen." Dus volgde in het voorjaar van 2007 een tweede reis naar Thailand. Rond deze periode maakte hij ook voor het eerst zijn bezigheden bekend in de Evangelische Zendingsgemeente 'De Ark.'

Later werd een reis naar de Filippijnen opnieuw doorkruist, Bob: "Ik werd wakker met de gedachten toch eerst Cambodja te bezoeken." Dus Bob zocht via internet contacten in dat land. Na veel speurwerk vond hij een telefoonnummer van de vader van een zendelingen gezin in Phnom Penh, hoofdstad van Cambodja. Via hem bleek dat deze mensen inmiddels alweer in Nederland waren teruggekeerd. Van deze zendelingen ontving Bob vijf e-mailadressen van zendelingen die in Cambodja aan het werk waren. Bob schreef een e-mail naar alle vijf de adressen waarin hij uitlegde wie hij was, wat hij wilde gaan doen in Azië en of hij mocht komen praten. Hierop kwamen drie reacties van mensen waar hij welkom was. In de gesprekken die hij met deze mensen had en wat zij hem lieten zien, kwam Bob erachter dat zijn hart bij de vluchtelingen in Thailand lag. Op dat moment begreep hij dat het verloren tijd en geld zou zijn om ook nog op onderzoek naar de Filippijnen te gaan.

In mei 2008 volgde zodoende de derde reis naar Thailand. Tijdens deze reis belde een bevriende Amerikaanse zendeling Curtis Foley (Curt) naar Bob. Deze Amerikaan, ook werkzaam in Pala - U en wonende in Pa Deng, was op dat moment in Amerika vanwege zijn gezondheid en om fondsen te werven. De rijst in de bijbelschool was op omdat hij langer weg bleef dan gepland; of Bob 500 kilo rijst kon regelen voor de bijbelschool. Verder stonden er nog garnalenpasta, zout en olie om te bakken op het boodschappenlijstje. Bob regelde binnen zijn netwerk een auto met chauffeur en kocht na wat onderhandelen rijst in. Bob: "Je moet tenslotte zuinig omgaan met de middelen die je ter beschikking krijgt." Daarnaast regelde hij de andere etenswaren en leverde hij alles af bij de bijbelschool. Z'n eerste onverwachte missie was geslaagd.

Hierop volgde het definitieve besluit om naar Thailand te gaan. Hij hoefde in principe alleen nog z’n huis te verkopen en kon vertrekken. Maar toen sloeg de wereldwijde financiële crisis toe met daar achteraan de economische crisis. Z’n huis bleef lang te koop staan. Ondertussen, in 2009 ging hij nog twee keer naar Thailand om meer aan het land en de cultuur te wennen en zijn netwerk verder uit te bouwen. Achteraf gezien is deze tijd heel nuttig geweest waarbij hij veel geleerd heeft over de cultuur van de Karen en Thai. Ook heeft hij zijn contacten vanuit Nederland in Thailand verder kunnen uitbouwen.

De uiteindelijke vertrekdatum werd bepaald nadat zijn huis verkocht was. In de eredienst van zondag 22 augustus 2010 is Bob in de Ark uitgezegend voor zijn missie. Het was een fantastische dienst waarbij o.a. ook veel familie, vrienden (van Bob) en in Nederland wonende Karen vluchtelingen aanwezig waren. Gedurende de periodes dat hij in de toekomst in Nederland zal zijn, verblijft hij onder andere in een kamer in z’n voormalig eigen huis. Dat zal voorlopig één keer per jaar voor een paar weken zijn, bijzondere omstandigheden uitgezonderd.

Geestelijke groei in Thailand

Thailand is een land in zuid-oost Azie waarvan ruim 90% Boedist is (zie ook http://www.zuidoostazie.nl/informatie/1309/religie_thailand/). Bob gaat naar de kerk bij een internationale christelijke gemeenschap, waar Curt oudste is. Mark Wimble, een Amerikaan, is er voorganger en deze houdt op elke vrijdagavond bijbelstudie inclusief een maaltijd. De diensten van deze "All Nations Christian Fellowship International Church" zijn elke zondagochtend om 10 uur in een zaal van het Hilton hotel in Hua Hin. Op beide activiteiten komen ook toeristen af. (www.huahinchurch.org)

Uitzegening
Bob wordt uitgezegend